Domaći likovi kao putokazi Renesansnog festivala

U tijeku je izrada putokaza u prirodnim veličinama naših dobro znanih domaćih likova, kao što su: bogec, dželat, mušketir, kraljevska svita, kmet, gubavci, trgovci, coprnica i drugi. Putokazi će biti postavljeni na frekventinim lokacijama i ulazima u naš grad te će usmjeravati posjetitelje prema lokaciji Renesansnog festivala – Njabolje turističke manifestacije Hrvatske. Fotografije putokaza možete…