Kontakt informacije

Turistička zajednica grada Koprivnice

Trg bana J. Jelačića 7, 48000 Koprivnica

Telefon: +385 (0) 48 621 433

Fax: +385 (0) 48 623 420

Mail: tzg-koprivnica@kc.t-com.hr

Web: www.koprivnicatourism.com

www.renesansnifestival.hr

Kontaktirajte nas